Protipožární dveře zachrání majetek i zdraví

V rámci hesla "Opakování je matka moudrosti" se dnes budeme detailně věnovat požární ochraně a všemu, co s ní souvisí. V první části zmíním legislativu požární ochrany a v té další se podíváme na požární odolnost a uzávěry, které plní důležitou roli ve chvíli, kdy požár propukne. Důležité je pamatovat, že požár může vzniknout vždy a všude!

Co je to požární ochrana (PO)?

PO je soubor opatření, které mají zabránit vzniku nebo ohrožení lidského zdraví nebo majetku při požárech. Tak jako všechny důležité ochrany je zakotvena v zákonech. Konkrétně ji najdete v zákonu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Na to, aby se vše dodržovalo, tak jak je uvedeno v zákonu, dohlíží:

  1. Právnické a fyzické osoby.
  2. Orgány státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany.

PO budov

Než přistoupíme k jednotlivým druhům požární ochrany, je zcela na místě si ji rozdělit. PO budov se totiž skládá hned ze dvou částí, aktivní a pasivní. Co jednotlivé pojmy znamenají si vysvětlíme v následujících odstavcích.

V případě aktivní PO se budeme bavit o jakési schopnosti bezpečnostních zařízení, které dovedou detekovat přítomnost požáru, o této skutečnosti informovat prostřednictvím EPS a zahájit likvidaci prostřednictvím sprinklerů. Mezi aktivní PO se řadí mimo EPS také stabilní hasicí zařízení nebo zařízení pro odvody kouře a tepla.

Pasivní PO nemá nic společného s elektronickými zařízeními. Jedná se čistě o konstrukční a dispoziční řešení konkrétní budovy. Z požárního hlediska je to schopnost budovy vzdorovat požáru. Do pasivní PO patří členění budovy na menší požárních úseky nebo použití materiálů se zvýšenou odolností proti požáru a teplotě.

Požární uzávěry otvorů

Co by byla budova bez dveří nebo oken, ty jsou nutností. Z pohledu PO se jedná o prvky, které nemusejí mít požární odolnost. Díly, které však tuto odolnost musejí mít jsou tzv. požární uzávěry. Ty se nacházejí uvnitř budovy a slouží k rozdělení prostoru na menší a lépe kontrolovatelné požární úseky. Požární uzávěry musejí splňovat mezní stav EW, dveře vedoucí do chráněné únikové cesty musí splnit mezní stav EI. Některé ocelové protipožární dveře musí být dále vybaveny samozavíračem.

Požárním uzávěrem může být také skleněná stěna, světlík nebo nadsvětlík. Pokud však jejich plocha nepřekročí 1,5násobek otvíravé části a zároveň celý otvor včetně otvíravé části nepřekročí 6 m2, neplatí pro ně přísná pravidla PO.

 

 

© 2017, Profi kutil s.r.o.
Fakturační adresa Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc