Automatizace výroby je hotová věda

Pro mnoho lidí je robotizace postrachem, víte proč? Myslí si, že je nahradí při vykonávání jejich práce a oni o tu svou následně přijdou. Opak je pravdou, průmyslová automatizace se nasazuje tam, kde je práce příliš rutinní a tito zaměstnanci získávají lepší práci, mnohdy méně náročnou.

Průmyslová automatizace

Robot především pro rutinní činnosti

Roboti nalézají své uplatnění v činnostech, které jsou unavující, rutinní a člověk se tak může lehce poplést. To vede k chybám, vadám a značnému poklesu kvality. Takové výrobky poté mohou dostat i pokuty ze stran odběratelů. Implementace automatizace a robotizace je nejčastěji aplikována do činností, kde hraje prim:

  • přesnost,
  • kvalita,
  • rychlost.

Výhody robotizace a její zavádění

S mnoha důvodů je zde například i fakt, že robotizace výrazně snižuje náklad a výrazně zvyšují efektivitu. Nicméně se nejedná vždy o náklady. Kromě jiného roboti pomáhají snižovat chybovost vlivem dodržení jednoznačných postupů. Dále umožňují zkracovat výrobní cykly nebo plánovat výrobu. Důležitým hlediskem je také BOZP!

Protože robotizace snižuje úrazovost na pracovišti, společně s výskytem nemocí z povolání. Zde můžeme brát expozice prachu a chemických látek nebo práce fyzicky náročná díky často opakovaným úkonům. Zajímá-li vás samotné začlenění robota do výroby a jeho plné fungování, počítejme s dobou alespoň 3-5 měsíců.

Kolaborativní robot

Novinkou ve vodách robotizace je nasazování kolaborativního robota. Oproti klasickým robotům je schopen kooperovat s člověkem. Mezi další jeho výhody patří variabilita a poměrně snadná přemisťovatelnost. Již víme, že ve výrobě zastávají tu práci, která by lidem mohla lézt " na mozek".

Průmyslová automatizace

Přemýšlíte nad průmyslovou automatizací nebo robotizací? Chcete ale spolupracovat s odborníky, místo břídilů? Obraťte se na firmu ZLÍN ROBOTICS. Tým vyškolených oborníků, prověřených letitou praxí a spokojenými zákazníky mluví za vše.

© 2017, Profi kutil s.r.o.
Fakturační adresa Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc